Üye’nin web sitesi üzerinden ürünlere ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması ile sipariş verilmiş olur.

Firmamız, ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, üyeye/alıcıya ait olup, ürün/hizmet meblağına göre belirlenecektir. Ancak her bir sipariş bedelinin 500.-TL’yi aşması halinde kargo ücreti üyeye/alıcıya ait olmayacak, Firmamız tarafından karşılanacaktır.

Ürün/hizmet, üyeden/alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Firmamız sorumlu tutulamaz.

Siparişi verilen ürün/hizmetler, her bir sipariş için üyenin/alıcının yerleşim yerinin uzaklığına ve ürün/hizmetin mevsimsel ve hava koşullarına bağlı olarak ürün/hizmet bedellerin ödenmesini müteakip olağan süreçte 3 işgünü içinde ve en geç 10 gün içerisinde sipariş üyenin/alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.

Kargo firmasının, ürünü üyeye/alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün üyeye/alıcıya teslim edilememesinden dolayı Firmamız sorumlu tutulamaz.

Ürün/hizmetin stokta bulunmadığı ve/veya mevsim ve hava şartları değişikliği nedeniyle ürün/hizmetin yetişmemesi, bozulması hallerinde Firmamızın üyeyi/alıcıyı durumdan haberdar etmesi ve üyenin/alıcının ödemiş olduğu toplam bedelin en geç 10 gün içinde üyeye/alıcıya iade edilmesi şartıyla Firmamızın ürün/hizmeti teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

Ürün/hizmet teslimi sırasında istenildiği taktirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu aksi taktirde ürün/hizmetin teslim edilmeyecektir.

Firmamız, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sipariş konusu ürün/hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması ve/veya Mesafeli Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Firmamız üyeye/alıcıya durumu bildirerek, sorumluluğundan kurtulacaktır. Böyle bir durumda Firmamız tarafından ödeme yapılmış ise; üyeye/alıcıya ödeme iadesi yapılacaktır.

Ürünün tesliminden sonra üyeye/alıcıya ait kredi kartının üyenin/alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Firmamıza ödememesi halinde, üyenin/alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Firmamıza gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri üyeye/alıcıya aittir. Ürün/hizmetin üye/alıcı tarafından kullanılması veya başka bir gerekçe ile iadesinin mümkün olmaması halinde yine aynı süre içerisinde Firmamıza ürün/hizmet bedeli ödenecektir.

Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, Firmamız hesabına 2 gün içinde üye/alıcı ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.