Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme, Aral Doğa Gıda İnşaat ve Tic. Ltd Şti. web üyesi olarak siz üyelerimize özel hazırlanan hizmetlerden ve kampanyalardan faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.Web sayfamızda yer alan hizmetlerden faydalanmak amacıyla işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.


1. Taraflar ve Konu

Bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), Aral Doğa Gıda İnşaat ve Tic. Ltd Şti.(bundan böyle “PULAT ÇİFTLİĞİ” olarak anılacaktır.) ile ÜYE (bu SÖZLEŞME’de ÜYE ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) arasında, elektronik ortamda düzenlenmiştir. Bundan böyle, PULAT ÇİFTİLİĞİ ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.İşbu SÖZLEŞME’nin konusu; ÜYE’nin kullanıcı adı ve giriş şifresine sahip olması; şartlarıyla www.pulatciftigi.com (bundan böyle "PULAT WEB" olarak anılacaktır) web sitesinin kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. (PULAT ÇİFTLİĞİ tarafından, tamamen PULAT ÇİFTLİĞİ’nin kararıyla, zaman zaman PULAT WEB’de yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.) ÜYE, PULAT WEB üzerinden kullanıcı adı ve şifresini oluşturduktan sonra “PULAT WEB Üyelik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. ÜYE’nin, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmemesi halinde, PULAT WEB’de sağlanan hizmetlerden yararlanamayacaktır.

2. ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Ticari Olmayan KullanımPULAT WEB’de sunulan her türlü hizmet, içerik ve kampanya, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. ÜYE, içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. ÜYE, dahil olduğu PULAT WEB kullanım haklarının kapsamına, www.pulatciftligi.com üzerinden veya PULAT ÇİFTLİĞİ’nin uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin ÜYE tarafından işaretlenmesi/tıklanması yoluyla kabul edilmesi ile bu hizmetin kullanım hakları kapsamı da ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, hizmet ve kampanyalara ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. PULAT ÇİFTLİĞİ, ÜYE’ye kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, PULAT WEB’e bu şekilde ya da üçüncü kişilerin PULAT ÇİFTLİĞİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. ÜYE, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. PULAT WEB’de sunulan hizmetlerden ve kampanyalardan yararlanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

PULAT ÇİFTLİĞİ, PULAT WEB sitesinde yer alan içeriğin, kampanyaların siteden kaldırılması, içeriğin sürümünün güncellenmesi haklarını saklı tutar.

ÜYE dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, info@pulatciftligi.com çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. info@pulatciftligi.com vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip info@pulatciftligi.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

2.2. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

2.3. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan PULAT ÇİFTLİĞİ sorumlu değildir.

2.4. Uygun KullanımÜYE, PULAT WEB’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.PULAT WEB’in sunduğu bütün hizmet ve kampanyalara erişim için PULAT WEB sitesine üye olmak gerekmektedir.

ÜYE, PULAT WEB’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. PULAT ÇİFTLİĞİ, ÜYE tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda PULAT ÇİFTLİĞİ’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

3. PULAT ÇİFTLİĞİ’nin Hak ve Yükümlülükleri
PULAT ÇİFTLİĞİ, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle PULAT ÇİFTLİĞİ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya bunların içeriği hakkında PULAT ÇİFTLİĞİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

PULAT ÇİFTLİĞİ, üyeliğe ilişkin bilgileri; ÜYE güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve PULAT ÇİFTLİĞİ’nin bazı istatistiki değerlendirmeleri için hizmetlerin süresi ile sınırlı olarak ÜYE’nin işbu SÖZLEŞME’yi onaylaması ile kullanabilir. PULAT ÇİFTLİĞİ, ÜYE bilgilerini bir veritabanı üzerinde tasnif ederek, yer sağlayıcının yükümlülükleri kapsamında muhafaza edebilir. PULAT ÇİFTLİĞİ, ÜYE bilgilerini, SÖZLEŞME ile belirlenen haller ile sınırlı olarak kullanacak, yasaların öngördüğü haller, yargı kararları ve kamu yararı gereği ve işbu SÖZLEŞME’de belirlenen haller dışında 3. kişi ve kurumlara vermeyecektir. Bununla birlikte, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin ÜYE’nin dahil olduğu kampanya(lar) kapsamında ayrıca vereceği onaylar dahilinde ÜYE bilgilerini kullanma ve işleme hakları saklıdır.

ÜYE, PULAT ÇİFTLİĞİ ile paylaştığı adı, soyadı, cep telefonu numarası, e-mail adresi, fatura bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel bilgilerinin/verilerinin, PULAT ÇİFTLİĞİ hizmetlerinin ve/veya PULAT ÇİFTLİĞİ hizmetleri ile bağlantılı üçüncü taraf firmaların ürün ve kampanyalarının ÜYE’ye tanıtımının yapılabilmesi amacıyla ÜYE’nin otomatik makineler vasıtasıyla ya da karşı karşıya telefon görüşmesi şeklinde aranması, sms gönderilmesi, e-mail yollanması yolları da dahil sesli ya da yazılı iletişim vasıtaları yoluyla işbu SÖZLEŞME’de verdiği onay ile PULAT ÇİFTLİĞİ tarafından kullanılmasını, kabul eder.

ÜYE, izni ve/veya onayı sonucu kullanılan kişisel bilgilerinin yukarıda belirtilen şekilde kullanımına verdiği, izni ve/veya onayı PULAT ÇİFTLİĞİ’ne bildirimde bulunmak kaydıyla dilediği zaman geri alma hakkına sahiptir.

ÜYE ve PUAT ÇİFTLİĞİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık veya temsilcilik ilişkisi yoktur.

4. Fikri Mülkiyet
ÜYE, PULAT WEB kapsamındaki kampanya ve hizmetler ile ilgili PULAT ÇİFTLİĞİ veya PULAT ÇİFTLİĞİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

ÜYE işbu SÖZLEŞME uyarınca, PULAT WEB’in kullanımı sırasında PULAT WEB’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya PULAT ÇİFTLİĞİ’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

ÜYE, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu ÜYE olacak ve PULAT WEB’deki içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PULAT ÇİFTLİĞİ’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

PULAT ÇİFTLİĞİ’nin, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası
PULAT WEB’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için ÜYE tarafından girilen kullanıcı adı ve şifrenin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husustan tamamen ÜYE sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya ÜYE bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla PULAT WEB’e ÜYE adına erişimden PULAT ÇİFTLİĞİ sorumlu değildir. ÜYE’nin, PULAT WEB’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan ÜYE'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak PULAT ÇİFTLİĞİ’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda ÜYE PULAT ÇİTLİĞİ’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

ÜYE ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla PULAT ÇİFTLİĞİ hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Bağlantı ve Erişilebilirlik
PULAT ÇİFTLİĞİ, PULAT WEB sitesini sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak PULAT ÇİFTLİĞİ’nin etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitenin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında siteye erişim olmayabilir. PULAT ÇİFTLİĞİ, ÜYE bilgilerinin, ağ güvenliğinin, PULAT WEB yazılımının korunması amacıyla siteye erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.

7. Sözleşme Değişiklikleri
PULAT ÇİFTLİĞİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, PULAT WEB’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; ÜYE, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler PULAT WEB üzerinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, ÜYE’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, PULAT ÇİFTLİĞİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PULAT ÇİFTLİĞİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PULAT ÇİFTLİĞİ’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Çeşitli Hükümler
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

PULAT ÇİFTLİĞİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

10. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih
ÜYE, PULAT WEB’i kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

ÜYE, PULAT WEB’i kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, PULAT ÇİFTLİĞİ’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve ÜYE’nin SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu PULAT WEB’i kullanma hakkı, (a) ÜYE’nin PULAT WEB’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

PULAT ÇİFTLİĞİ, işbu SÖZLEŞME’yi ve ÜYE’nin PULAT WEB’i kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.